O společnosti

Naše společnost vstoupila na trh již v roce 2010 s širokou produktovou škálou, která se usměrnila na insolvenční řízení a problematiky tohoto oboru. Specializujeme se především na povolení oddlužení vhodné především pro fyzické osoby a podání konkurzního řízení vhodného pro podnikatele. Krom jiného dokážeme stanovit optimální finanční analýzu každého klienta přímo na míru, které provádíme zcela zdarma. Za dobu našeho působení již máme za sebou velké množství spokojených klientů, kterým jsme pomohli s jejich tíživou životní situací.

Základní principy, které jsou pro nás zásadní:

Jako jedna z mála společnost garantujeme , průchodnost zpracovaného návrhu. V případě, že návrh nebude schválen z důvodu našeho pochybení garantujeme klientovi nové zpracování návrhu, které je zdarma.

Patříme mezi nejlepší společnosti na trhu, co se týče porovnání ceny, kvality poskytovaných služeb. Nevybíráme poplatky dopředu a garantujeme výsledky. Zakládáme si na principu spokojenosti klienta, která je pro nás na prvním místě.

Našim hlavním posláním je pomoci klientům s problémy týkající se jejich ekonomické situace a to všemi dostupnými prostředky.

Cílem je snížit zadluženost, ekonomickou a finanční neinformovanost společnosti.

Tel.: +420 725 155 745
E-mail: info@nsinvest.cz

Upozornění ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele:
Dojde-li ke sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, podá na Českou obchodní inspekci. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.